Lena Hagelqvist

Lena Hagelqvist är gift med Per, Lena har studerat juridik i Lund. I samband med uppstarten av kliniken blev Lena mer och mer involverad i driften och är nu den som sköter den delen av verksamheten.