Frågor & svar

 

Vad gör en kiropraktor? Varför får vi ryggproblem?
Vad händer vid en behandling? Vad gäller för nackproblem?
Gör det ont? Hur läker kroppen?
Effekten av kiropraktik? Vad är Osteoartrit?
Sliter kiropraktik på kroppen? Är det dags att hjälpa dig själv?
Räcker det inte med träning?


Vad gör en kiropraktor?

Ryggraden består av 24 kotor som staplats på varandra och fungerar tillsammans dels som en stödbalk för att vi skall kunna stå upp samt som ett skydd åt ryggmärgen. Mellan kotorna har vi diskar vilkas uppgift är att reducera samt fördela de krafter som påverkar kroppen. Ryggmärgen kan kallas kroppens centrala datakabel, all information som skall från hjärnan ut i kroppen samt den information som kommer från kroppens alla organ tillbaks till hjärnan, går vägen via ryggmärgen. Det rör sig om ca 70 miljoner nervsignaler per sekund. Ryggmärgen ger av 31 par spinalnerver längs ryggraden, dom lämnar ryggmärgen via öppningar (foramina) mellan kotorna. Spinalnerverna formar sedan ett komplicerat nätverk som har förmågan att påverka alla funktioner i hela kroppen. Olyckor, stress, felbelastning och andra orsaker till att ryggraden slutar att fungera som en enhet, medför till att det uppstår funktionsrubbningar vilket leder till nervirritationer. Dessa nervirritationer, i sin tur, kan orsaka minskad eller ökad aktivitet i de organ som de försörjer med en ökad risk för ett sjukdomstillstånd som följd. Med hjälp av speciella handgrepp kan en kiropraktor åtgärda funktionsstörningar och därmed återställa en mer normal funktion.

Vad händer vid en behandling?

1. Första besöket hos kiropraktorn är det absolut viktigaste, det fungerar som basen för hela den fortsatta behandlingen. Det är därför mycket viktigt med en noggrann anamnes (din problemhistoria) och undersökning. En kiropraktor skall göra en fullständig ortopedisk, neurologisk samt kiropraktisk undersökning. I vissa fall kan detta kompletteras med röntgenbilder som rekvireras från sjukhuset eller så kan det kan behövas nya.

2. Vid andra besöket går vi igenom alla dom tester vi gjorde vid undersökningen, d.v.s. kiropraktorn förklarar vad varje test betyder samt hur det relaterar till dina besvär. I samband med detta får patienten en förklaring av ryggraden och nervsystemet. På röntgenbilderna kan man i vissa fall visa var funktionen är dålig. Då presenteras också en behandlingsplan i syfte att nå en långsiktig lösning på problemen snarare än en kortsiktig smärtlindring. Behandlingen sker med speciella handgrepp och snabba kontrollerade ”ryck” i syfte att återställa en normal funktion i ryggraden och nervsystemet.

3. Behandlingen fortlöper efter den gemensamt planerade behandlingsplanen där allt baseras på ditt individuella tillstånd.

Gör det ont?

En kiropraktisk justering är mycket sällan smärtsam, tvärtom tycker många att det är behagligt.
Kiropraktisk manipulationsbehandling är en mycket effektiv och säker form av behandling för ryggbesvär. Det gör sällan ont, däremot reagerar ca 30 % med en lokal ömhet över det behandlade området inom några timmar efter behandlingen, den avtar sedan successivt, oftast inom 24 timmar. En noggrann undersökning är en förutsättning för goda behandlingsresultat. Med en snabb kontrollerad rörelse återställer man ledens normala funktion.

Effekten av kiropraktik?

Två studier som visar effekten av kiropraktik, en publicerades i JMPT 1999, den andra i Spine 2003. I den första studien jämfördes effekten av akupunktur, kiropraktik samt vanliga värktabletter. I grupperna som fick akupunktur eller värktabletter sågs inga förändringar medan 39 % av patienterna som behandlades med kiropraktik var smärtfria efter 3-4 veckor. I den andra studien testades tre typer av läkemedel (Vioxx, Celebra och paracetamol) mot akupunktur samt kiropraktik. Behandlingen gavs två gånger i veckan i upp till nio veckor. Den gruppen som behandlades med kiropraktik blev signifikant mycket bättre än de övriga, helt symptomfria blev 27,3 % mot 9,4 % (akupunktur) respektive 5 % (medicin) i de två andra grupperna.

Sliter kiropraktik på kroppen?

Att manipulationsbehandling skulle slita på kotor och diskar är grundat på okunskap och lösa antaganden. Ett ledsegment kommer att slitas mycket mer om det inte tillåts att röra sig normalt. I kombination med försämrad rörlighet i vissa delar av ryggen uppstår det kompensationer i andra delar där det råder överrörlighet. I många fall är det där symptomet sitter och att behandla ett sådant område kan naturligtvis ytterligare försämra ryggfunktionen. Försök på råttor har visat att förslitning i en låst led uppstår redan efter en vecka och att vid tolv veckor finns det ingen ledfunktion kvar alls. Att dra nytta av kiropraktik är helt upp till individen. Den stress som sliter på kroppen och bland annat orsakar subluxationer i kotpelaren och störningar i nervsystemet utsätts vi för dagligen, så många människor har upptäckt nyttan med att gå till kiropraktor regelbundet. Varför envisas med att låta problemen avancera så långt att de orsakar symptom? Det är en fråga om att prioritera sin hälsa.

Räcker det inte med träning?

Motion är en grundförutsättning för en god hälsa. Specifik ryggträning är ofrånkomligt i rehabilitering av en ryggdysfunktion. Det träning inte uppnår är att påverka ledfunktionen på det sätt som kiropraktisk behandling gör. På så sätt kvarstår ett felaktigt rörelsemönster även om smärtan försvinner tack vare en starkare muskulatur.

Varför får vi ryggproblem?

Det är en kombination av arv och miljö. Arvet kan vi (än så länge) inte göra så mycket åt.
Vad vi utsätter vår kropp för, det bestämmer vi själva. Fysisk stress/belastning är inte bara att vi lyfter fel eller sitter vid en dator hela dagen, det är lika mycket avsaknad av rörelse.

Vår kropp är till för rörelse, vi kan inte parkera den i ett garage och tro att vi sparar på den som vi gör med en gammal bil. Tvärtom kommer vi åldras i förtid om vi inte rör på oss (för lite stress), likaså degenererar/åldras kroppen om vi utsätter den för för mycket stress.

Vad gäller för nackproblem?

Värk i nacken är mycket vanligt, så många som 31% av den vuxna befolkningen har känt av det den sista månaden och 48% har fortfarande ont ett år senare. Trots detta finns det än så länge ganska lite forskning kring varför vi får ont i nacken samt effekten av olika behandlingar.

En stor rapport som publiserades 1995 av The Quebec Task Force on Whiplash Associated Disorders med titeln Redefining Whiplash and its Management föreslog följande:
Undvik vila, passiv behandling samt mjuka kragar. Dessa metoder förlänger besvären och kan på så sätt leda till kroniska långvariga problem.

Lugna den drabbade och håll dem så aktiva som möjligt. Använd behandlingar som promote and support aktivitet, speciellt manuella metoder som kiropraktik i kombination med övningar och tidsbegränsad användning av milda, smärtstillande mediciner.

Det centrala i all form av behandling av störningar i det neuromuskoloskeletala systemet är att försöka komma fram till hur funktionen är satt ur spel snarare än att ta reda på vilka strukturer som genererar smärta. Att döva smärtsignalerna eller att minska vävnadsinflammation med antiinflammatoriska preparat kommer inte att återskapa normal funktion.

En stor del av alla nackproblem är relaterade till vår hållning snarare än orsakade av olyckor.
”Forward Head Posture, leads to long term muscle strain, disc herniations, arthritis, and pinched nerves.”
Mayo Clinic Health Letter Vol. 3, March 3, 2000″

Hur läker kroppen?

Första fasen är inflammation och inträffar 48-72 timmar efter skadan. Viktigt är att kontrollera inflammationen t.ex. genom att kyla och undvika belastning. Ibland är det nödvändigt att ge stöd genom tejpning eller bandage.
Andra fasen varar upp till sex veckor. Under den tiden sker reparationsamt regeneration. Nu bildas det ärrvävnad, den är inte flexibel, saknar cirkulation samt är mer smärtkänslig. Genom att återställa ledens normala rörelseomfång och med övningar kan man förhindra onödigt mycket ärrbildning.
Tredje fasen kan ta upp till tolv månader, under den tiden skall vävnaden struktureras samt mogna. Nu är det dags för träning inriktat på styrka och uthållighet för att läkeprocessen skall ge ett stabilt och starkt resultat.

Vad är Osteoartrit?

Orsakas av dagligt slit ”wear and tear” och påverkar ca 70% av äldre. Det vanligtvis jämna ledbrosket blir ojämt och upphackat med  irritationer av omkringliggande strukturer. Leden tappar det normala rörelseomfånget, vilket leder till ytterligare felbelastning, mer slitage osv. Viktbelastade leder som nedre delen av nacke, ländrygg, höfter, knän och fötter är speciellt påverkade. Symptomen är vanligtvis värkande, stela leder och oftast känns det värre på morgonen och förbättras av att röra på sig.

Osteoartrit kan påverkas på flera sätt
Vissa tar värkmedicin för att dämpa värken och reducera inflammationen. Man bör då ha i åtanke att det finns studier som pekar på att detta påskyndar förslitningsprocessen.

Alternativ till mediciner är olika typer av tillskott som fiskolja, evening primrose oil, Cvitamin, glukosamin m.m.

Man bör också tänka på att vissa födoämnen kan påverka inflammation, som t.ex. mejeriprodukter, mjöl, potatis, röd och grön paprika, tomater och citrusfrukter.

Bra hållning samt bra vikt är grundläggande för att inte belasta muskler och leder fel. Att behålla sin rörlighet är extremt viktigt och här spelar regelbundna besök hos kiropraktor en stor roll.

Hållning
Att upprätthålla god hållning låter inte bara dina leder och muskler arbeta mer effektivt och undre mindre stress, det är också gynnsamt för många organ i kroppen. Hjärtat pumpar lättare, lungorna fylls med luft lättare.

I en studie visade man att äldre människor med en ökad kurva i bröstryggen (kutryggiga) har en markant högre frekvens av hjärt- och lungsjukdomar.

En stor orsak till dålig hållning är obalans i muskulaturen. Genom att vi upprepar felbelastningar dagligen ändras musklernas ”neutralläge”.

Titta bara på någon som arbetar vid dator hela dagarna, framskjuten haka, rundade skuldror och en puckel vid övergången mellan nacke och bröstrygg. Det här skapar inte bara stor stress på muskulatuern vilket leder till inflammationer och ärrbildning. Det orsakar även subluxationer och därmed förslitning/osteoartrit i förlängningen.

Är det dags att hjälpa dig själv?

Det är viktigt att du kommer ihåg att det är bara du som ansvarar för din hälsa och olika specialister kan endast ge dig råd samt genom behandling skapa förutsättningen. Det har tagit många år för att ta dig till dit du är idag, förvänta dig inte att det går att reversera processen på ett par veckor.
Små steg i rätt riktning med gradvisa förändringar kräver tålamod och beslutsamhet.