Idrott

Många idrottare, både amatörer och professionella, hamnar på skadelistan på grund av skador som kunde ha undvikits. Andra deltar med sänkt kapacitet tack vare att det strukturella systemet inte är i balans. Inom idrott är det vanligt med snabba starter, riktningsbyten samt hög belastning vilket gör att små svagheter och funktionsstörningar snabbt kan få en avgörande betydelse.

På elitnivå är skador den främsta anledningen till att karriären avbryts i förtid. Värktabletter och salvor är inte svaret, dom täcker bara symptomet och lurar idrottaren in i situationer som gör skadan värre. Fördelarna med kiropraktik är inte bara att det är effektivt mot akuta symptom utan att det kan användas förebyggande och prestationshöjande. Många av världens bästa idrottare går regelbundet till kiropraktor för att alltid vara i så god form som möjligt för att alltid kunna leverera bästa möjliga resultat.

”Uppskattningsvis använder sig över 90% av världens elitidrottare av kiropraktik för att undvika skador och för att öka sin prestationsförmåga”
Sean Atkins, Ph D Tränings Fysiolog

”Förändringar i ryggrens optimala position orsakar funktionsstörningar. Det förstör i sin tur led reflexer, böjer nerver och orsakar nerv impendans”
Thomas Harris, Läkare, The Sports Medicine Guide

Vi inriktar vår behandling mot att återskapa god funktion i leder, muskler och nervsystem. Vidare kan vi hjälpa till med föreläsningar, hälsoprofiler och support.

Per Lidefelt DC ICSSD Leg Kiropraktor

Kiropraktor Landslaget Truppgymnastik