Covid-19

På kliniken följer vi noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda både patienter och personal från smittspridning. Detta innebär bland annat utökad städning av lokaler samt desinficering av bänkar och givetvis även tvätt- och spritning av våra händer mellan patientbesöken.

Har genomgått Karolinska Institutets E-utbildning 1 och 2 om smittspridning för personal inom hälso- och sjukvård.

Vidare har vi ett behandlingsrum enbart för personer i riskgrupper.